Wat doet een Treasury Manager?

Een Treasury Manager is verantwoordelijk voor het beheer van de spreekwoordelijke schatkamer van een bedrijf. Daarbinnen vallen onder andere Cashflowmanagement, het opvolgen van investeringen en het toezicht op krediet en collecties. Wat alle werkzaamheden van een Treasury Manager gemeen hebben? Ze hebben altijd met geld te maken.

De taken van een Treasury Manager

Natuurlijk scheelt het veel per bedrijf, maar een Treasury Manager is vaak voor een of meer van onderstaande taken verantwoordelijk:

 • Toezicht op en beheer van de bankrelaties van de organisatie en liquiditeitsbeheer.
 • Beheer van blootstelling aan vreemde valuta en betalingen in vreemde valuta.
 • Analyseren van diverse scenario's en risico's en rapporteren aan het senior management.
 • Voorspelling van middellange en lange termijn financiering en afdekkingsvereisten (indien van toepassing).
 • Dagelijks beheer van liquide middelen.
 • Beheer van renterisico's en ontwikkeling van strategieën om risico's te beperken.
 • Beheer van valutarisico's en ontwikkeling van strategieën ter beperking van valutarisico's.
 • Aansturen van het Treasury team.
 • Opleveren van management- en directieverslagen.
 • Contacten onderhouden met de bank.
 • Ondersteuning van het maandafsluitingsproces waar nodig.

Dit is slechts een greep uit een voorbeeld van de taken van een Treasury Manager. De taken kunnen per specifieke vacature en bedrijf verschillen.

De skills van een Treasury Manager

Ook al kijken we bij Bluefin verder dan alleen de vacature-eisen en de competenties van een persoon, toch is het goed om te weten welke skills ervoor kunnen zorgen dat je een goede Treasury Manager wordt. Hieronder een aantal skills waar je zeker iets aan hebt binnen Treasury Management:

 • Inzicht in en ervaring met liquiditeit, cashflow en diverse financiële instrumenten.
 • Goed begrip van boekhoudkundige beginselen.
 • Inzicht in financiële markten, financiële instrumenten en schuldinstrumenten.
 • Kennis van bankrelaties en convenanten.
 • Vermogen om zelfstandig te werken en deel uit te maken van een breder team.
 • Adequate omgang met gevoelige informatie.
 • Uitstekend tijdbeheer en organisatievermogen.
 • Grote aandacht voor details / Sterk analytisch vermogen
 • Sterke vaardigheden op het gebied van relatiebeheer en klantenservice.
 • Teamspeler met het vermogen om te communiceren en te coördineren met meerdere partijen.
 • Vaardigheden op het gebied van computersoftware, waaronder Excel en andere boekhoudpakketten.

Treasury Manager vacatures

De actuele Treasury Manager vacatures die uitstaan binnen ons netwerk vind je tussen onze financiële vacatures:

Financiële vacatures

Aan de slag als Treasury Manager via Bluefin

Bij Bluefin zijn we specialist op het gebied van de bemiddeling van finance personeel. Treasury Management – en dus bijvoorbeeld een functie als Treasury Manager, Credit Manager, Liquiditeitsmanager of Cashflow Manager – valt daar natuurlijk onder. Bij Bluefin kijken we echter verder dan de cv van een persoon en de vacature. Wij matchen een persoon en dienst competenties en karaktereigenschappen met de vacature én met de cultuur van een bedrijf. Mede daardoor heb je met Bluefin ‘Always a good catch’.

Openstaande vacatures

Bekijk de vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Als zzp’er, freelancer of vanuit een vaste aanstelling aan de slag binnen Treasury Management of een andere functie binnen finance? Neem contact met ons op. Het netwerk wat we door de jaren heen hebben opgebouwd biedt vele mogelijkheden.

Veelgestelde vragen

Wat is Treasury?

Treasury staat voor het beheren van de 'treasures', de geldzaken en het geld van de onderneming. Hoeveel geld gaat er in het bedrijf om? Hoe lopen de geldstromen (de cashflow) van klanten en naar leveranciers? Hoe is de liquiditeit van het bedrijf? Zijn er mogelijkheden tot herfinanciering van bepaalde activa? Allemaal vragen waar een Treasury Manager het antwoord op weet.

Wat is Treasury Management?

Treasury Management is eigenlijk het beheer van de geldzaken van een bedrijf. Zorgen dat er voldoende geld in de laden zit om altijd aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen noemen we liquiditeit. Inzicht hebben in én het managen van de geldstromen heet Cashflow Management.

Wat doet een Treasury Manager?

Als Treasury Manager ben je dus beheerder van de geldzaken van een onderneming. Een Treasury Manager heeft de volgende concrete taken:

 • Het managen van de cashflow.
 • Het opvolgen van investeringen.
 • Het beoordelen of herfinanciering nodig en mogelijk is.
 • Het optimaliseren van het debiteurenbeleid.
 • Het toezicht houden op krediet.
 • Het waarborgen van de liquiditeit.
 • Het waarborgen van de solvabiliteit.

Wat doet een Treasury Specialist?

Een Treasury Specialist weet alles van het reilen en zeilen van de geldzaken van het bedrijf. Zo werkt een Treasury Specialist veel met de liquiditeit en de cashflow van een bedrijf en met de mogelijkheden om investeringen om te zetten in cash. Daarnaast houdt diegene zich bezig met het monitoren van de aan- en verkoop van investeringen, het evalueren van financiële gegevens en het doen van aanbevelingen over manieren waarop het bedrijf geld kan besparen om zijn financiële doelen te bereiken. Eigenlijk heeft alles wat de Treasury Specialist doet op een of andere manier met geld te maken.

laurenswautersbusinessconsultantbluefinuit

Vragen? Laurens helpt je graag verder!