Wat is cashmanagement?

Cashmanagement wordt ook wel de financiële logistiek van een onderneming genoemd. Het wordt zo genoemd, omdat het alle inkomende, uitgaande en ‘opgeslagen’ geldstromen bevat. Het vergelijk met goederen – dus de logistiek van een onderneming – is treffend. De inkomende en uitgaande geldstromen zijn bijna nooit aan elkaar gelijk, dus ontstaat er een bank- of kassaldo. Dat is het geldequivalent voor opgeslagen goederen.

Ontvangsten versus opbrengsten

Voor de duidelijkheid: bij cashmanagement gaat het dus niet over de kosten of opbrengsten van een onderneming. Die heb je namelijk gemaakt zodra je een factuur heb verstuurd of ontvangen. Het gaat om de daadwerkelijke uitgaven en ontvangsten die je doet. Dus op het moment dat het geld daadwerkelijk in beweging (cashflow) komt. Dus bijvoorbeeld wanneer de factuur daadwerkelijk betaald dient te worden.

Het belang en doel van Cashmanagement

Goed Cashmanagement kan voor veel rust in de onderneming en betere relaties met klanten, leveranciers en banken. Daarbij kan goed Cashmanagement voor kostenbesparingen zorgen. Een Cash Manager zorgt ervoor dat:

 • Het totale middelenbeslag optimaal is.
 • De kosten van de geldstromen zo laag mogelijk zijn.
 • De rentekosten minimaal en de eventuele renteopbrengsten maximaal zijn.

Basisonderdelen van Cashmanagement

Het complete Cashmanagement bestaat uit een aantal basistaken die opgeteld het grootste deel van Cashmanagement behelzen. Die basistaken zijn:

 • Liquiditeitenbeheer – heeft als doel om ervoor te zorgen dat je als onderneming altijd aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen én om dat tegen zulke laag mogelijke kosten te kunnen bewerkstelligen.
 • Cashflow Management – heeft als doel om de verplaatsing van liquide middelen tot een minimum te beperken en het rendement op de geldstromen te optimaliseren.
 • Saldobeheer – heeft als doel om de renteopbrengsten te maximaliseren en rentekosten te minimaliseren, vooral door het saldo op de rekening-courant altijd zo dicht mogelijk bij 0 te houden.

Concrete taken en verantwoordelijkheden van een Cash manager

Hoewel het bij iedere organisatie anders is, kun je als Cash Manager verantwoordelijk zijn voor de volgende taken:

 • Het organiseren, plannen en besturen van de Cash Management cyclus in samenwerking met de afdeling Finance & Control.
 • Als aanspreekpunt fungeren voor banken en betaaldiensten ten aanzien van het dagelijkse betalingsverkeer.
 • Het bij elkaar brengen van elektronische rekeninginformatie en het optimaliseren van de dagelijkse liquiditeitspositie.
 • Het zorgdragen voor correcte en tijdige uitgaande betalingen.
 • Het opstellen van accurate cash forecasts.
 • Het ondersteunen en adviseren met betrekking tot financieringsvraagstukken en andere treasury gerelateerde onderwerpen.
 • Het ondersteunen, analyseren en adviseren bij overnames en bijbehorende financieringsvraagstukken.
 • Het doen van voorstellen ter verbetering van de efficiency voor de financiële afdeling.

Cashmanagement is onderdeel van Treasury

Treasury is de overkoepelende term als het aankomt op het werken met de schatkist van een onderneming. Cashmanagement is hier, net als liquiditeitsmanagement en zaken als herfinanciering, onderdeel van. Meer informatie over treasury vind je in ons artikel: Wat is treasury en waarom bestaat het?

Als Cash Manager aan de slag via Bluefin

Bluefin is dé bemiddeling specialist op het gebied van Finance vacatures in voornamelijk het zuiden van Nederland. Met ons grote netwerk aan bedrijven die op zoek zijn naar geode finance professionals, komen vacatures als Cash Manager veelvuldig voorbij in onze datebase. Ben jij op zoek naar een functie – als zzp’er, op basis van interim of in een vaste aanstelling – laat het ons weten. Mede door onze jarenlange ervaring, zorgen we bij Bluefin voor: Always a good catch. Neem contact met ons op of kom een keer langs voor een kop koffie.

laurenswautersbusinessconsultantbluefinuit

Vragen? Laurens helpt je graag verder!