Wat is het verschil tussen detacheren en uitzenden?

De termen detacheren en uitzenden worden nogal eens door elkaar gebruikt, maar er zit wel degelijk een verschil tussen beide vormen van arbeidsbemiddeling. Om het verschil tussen detacheren en uitzenden te omschrijven is het goed om eerst te begrijpen wat de termen precies betekenen. Hieronder leggen we uit wat we onder detacheren en uitzenden verstaan, wat het verschil is, waar de raakvlakken zitten én bovendien wat de voordelen zijn van beide vormen arbeidsbemiddeling.

Wat is detacheren precies?

Om een idee te krijgen van het verschil tussen detachering en uitzenden, is het goed om te weten wat detacheren precies is. Bij detachering blijft de gedetacheerde werknemer officieel in dienst van het bemiddelingsbureau, maar werkt gedurende een vooraf bepaalde periode bij een ander bedrijf. Dit kan variëren van enkele maanden tot zelfs meerdere jaren. In ons geval is en blijft de financiële medewerker dus in dienst van Bluefin, maar voert diegene werk uit voor een ander bedrijf aan wie diegene is uitgeleend. De gedetacheerde krijgt, of hij nu werkzaam is bij een bedrijf of niet, een vast maandsalaris van het bemiddelingsbureau (ons) uitgekeerd. Uiteindelijk kan een bedrijf in samenspraak met de gedetacheerde én het bemiddelingsbureau (Bluefin) overeenkomen dat de arbeidskracht na de detacheringsperiode vast in dienst treedt.

Bij Bluefin detacheren we Finance Professionals. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Stuur ons een berichtje

Wat is uitzenden precies?

Bij uitzenden wordt een werknemer door een uitzendbureau ingeschakeld om tijdelijk werk te verrichten bij een ander bedrijf. Net als bij detacheren blijft ook hier het bemiddelingsbureau de formele werkgever en heeft een uitzendovereenkomst met de werknemer. De duur van het werk kan variëren van enkele uren tot enkele weken of maanden en is vaak niet vooraf bepaald. Uitzendkrachten hebben meestal flexibele arbeidsvoorwaarden en kunnen vaak in verschillende sectoren en bij verschillende bedrijven worden ingezet. De uitzendkracht krijgt alleen de uren betaald die hij ook daadwerkelijk gewerkt heeft. Over de uitzendovereenkomst is een uitzendbeding van kracht. Dat betekent: als het werk stopt, stopt het contract ook, zonder opzegtermijn of vergelijkbare ontslagbescherming. Uiteindelijk kan ook hier het bedrijf er in samenspraak met het uitzendbureau én de arbeidskracht voor zorgen dat diegene in permanent dienstverband treden.

Verschil detacheren en uitzenden

Het belangrijkste verschil tussen uitzenden en detacheren zit hem in de lengte van de werkperiode en de flexibiliteit met betrekking tot de overeenkomst en de verloning van de arbeidskracht. Bij detacheren ligt vaak de werkperiode vast en gaat het vaak over een minimum van een aantal maanden tot soms wel een aantal jaar. Daarnaast krijgt de werknemer altijd salaris volgens zijn contract, of hij nu werkt of niet. Bij een uitzendkracht ligt de werkperiode niet vast en kan iemand in principe zelfs voor een aantal uur al worden ingezet. Daarnaast krijgt hij alleen de uren betaald die hij daadwerkelijk werkt. Dus, de belangrijke verschillen onder elkaar:

  • Detacheren gebeurt vaak voor een vaste, relatief langere periode. Het gaat via een detacheringscontract. Hierop staat een begin- en einddatum, een vast aantal uren én een heeft een opzegtermijn van een maand.
  • Uitzenden gebeurt vaak voor een flexibele, relatief kortere periode. Het gaat via een uitzendovereenkomst. Hierop staat geen specifieke begin- of einddatum, het gaat om een flexibel aantal uren en er is geen opzegtermijn van kracht.
  • Bij detacheren krijgt de arbeidskracht een vast maandsalaris uitgekeerd van het bemiddelingsbureau waar diegene in dienst is, ongeacht het aantal daadwerkelijk gewerkte uren.
  • Bij uitzenden krijgt de arbeidskracht alleen de uren betaald die diegene daadwerkelijk gewerkt heeft.

Verschil inzet uitzendkracht en gedetacheerde

Door de verschillen tussen uitzenden en detacheren, verschilt ook de manier waarop arbeidskrachten worden ingezet. Gedetacheerde krachten worden bijvoorbeeld vaak ingezet om een vaste arbeidskracht die een tijd afwezig is te vervangen, bijvoorbeeld door langdurige ziekte of zwangerschapsverlof. Daarnaast wordt detachering ook vaak ingezet voor specialistischere taken, zoals voor het bijspringen tijdens een specifiek project. Uitzendkrachten worden veel vaker ingezet om kortere piekperiodes op te vangen. Bijvoorbeeld tijdens een seizoensgebonden piek of wanneer iemand kortdurend ziek is, die direct vervangen moet worden om het werk gedaan te krijgen.

Wat zijn de overeenkomsten tussen detacheren en uitzenden

Naast de verschillen tussen detacheren en uitzenden, hebben de twee manieren van arbeidsbemiddeling vooral ook veel overeenkomsten. Hieronder vind je een aantal van de belangrijkste overeenkomsten:

  • Tijdelijke inzet van personeel: Zowel detacheren als uitzenden gaan over het tijdelijk inzetten van personeel. De werknemers werken voor een beperkte periode bij een ander bedrijf dan hun eigenlijke werkgever.
  • Bemiddeling door derde partij: Zowel bij detacheren als bij uitzenden van werknemers is een derde partij betrokken. Dit bureau speelt een bemiddelende rol tussen de werknemer en het bedrijf waar de werknemer tijdelijk wordt ingezet.
  • Flexibiliteit voor werkgevers: Zowel detacheren als uitzenden bieden werkgevers de mogelijkheid om flexibel om te gaan met schommelingen in de vraag naar arbeidskrachten. Dit kan vooral nuttig zijn tijdens piekperiodes, projecten of seizoensgebonden drukte.
  • Mogelijkheid tot permanente aanstelling: In sommige gevallen kan zowel detacheren als uitzenden dienen als een soort "proefperiode" waarin het gastbedrijf de mogelijkheid heeft om de werknemer te evalueren voor een eventuele vaste aanstelling.
  • Ontlasting van administratieve taken: Zowel detacheren als uitzenden kunnen bedrijven helpen bij het verminderen van administratieve lasten, aangezien het uitzendbureau verantwoordelijk is voor aspecten zoals salarisadministratie en arbeidscontracten.
  • Risicobeheer: Zowel detacheren als uitzenden kunnen bedrijven helpen om bepaalde arbeidsrechtelijke en juridische risico's te vermijden, aangezien het bemiddelingsbureau de formele werkgever van de tijdelijke werknemers is. 

Dus als je alles het goed bekijkt, zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen detacheren en uitzenden, maar toch zijn de verschillen belangrijk.

Verschil uitzenden, detacheren en payroll

Dan bestaat er ook nog zoiets als payrolling. Bij payrolling is ook het bemiddelingsbureau de administratieve en juridische werkgever van de arbeidskracht. Dit houdt in dat het payrollbedrijf de salarisadministratie, belastingen en andere HR-zaken afhandelt, terwijl de werknemers feitelijk werken bij het gastbedrijf. Er zijn een aantal verschillen tussen payrolling en uitzenden/detacheren. Een groot is dat het bemiddelingsbureau geen werving en selectie verzorgt. Daarnaast lijkt het arbeidscontract van iemand die via payrolling werkt veel meer op de contracten van het bedrijf dat de payroller inhuurt. Bij een gedetacheerde of uitzendkracht lijkt het contract veel meer op het bedrijf dat de bemiddeling doet. Tot slot heeft payrolling een iets minder tijdelijke aard dan bij detachering of uitzending.

Wat doen we bij Bluefin?

Bij Bluefin zijn we altijd op zoek naar de juiste match tussen karakters en competenties van (financiële) krachten én culturen en (finance) vacatures van bedrijven. Welke vorm daar aan te pas komt, is voor ons niet altijd van belang, maar onze ervaring heeft geleerd dat detachering de beste manier is voor het bemiddelen van financiële arbeidskrachten. Zo werken we niet alleen met Interim Finance Professionals die vast bij ons in dienst zijn, maar ook met professionals die we in dienst nemen voor de duur van de opdracht én met financials die werkzaam zijn als zzp’er.

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Stuur ons een berichtje

Veelgestelde vragen

Wat is detachering?

Detachering houdt in dat een ander bedrijf personeel aan je uitleent. De gedetacheerde werknemer staat daarbij meestal niet bij je op de loonlijst. De medewerker heeft dan een vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst met een detacheringsbureau of een ander bedrijf dat personeel uitleent.

laurenswautersbusinessconsultantbluefinuit

Vragen? Laurens helpt je graag verder!