Op zoek naar een uitdagende Controller vacature?

Als controller ben je een erg belangrijk onderdeel van een bedrijf. Je houdt toezicht over de financiële administratie, geeft leiding over de financiële afdeling, je voorziet de directie van de juiste financiële informatie en daarop gebaseerde adviezen. Daarnaast bereidt je met diezelfde directie het strategische beleid voor en vertaalt dat beleid naar concretere zaken, zoals het ontwerpen van managementsystemen, administratieve systemen en bepaalde werkwijzen en procedures. Als er iets niet loopt zoals het moet lopen en dat is terug te zien in de cijfers, dan ben jij degene die alarm slaat. De verantwoordelijkheden die het vullen van een vacature controller met zich meebrengt zijn over het algemeen groot.

Introduceer jezelf Vaste financiële vacatures

Het vullen van een vacature controller

Om een vacature als controller te vullen is dan ook vaak een bepaalde mate van ervaring nodig. Analytisch, probleemoplossend en overtuigend vermogen zijn de basiseigenschappen voor een sterke controller. Daarnaast ben je als controller vaak een spin in het web van mensen van allerlei niveaus en instanties, dus is het ook erg belangrijk dat de controller sterk is op sociaal vlak. Op het gebied van financiële en bedrijfseconomische onderwerpen heb je geen moeite om de diepte in te gaan. Daarnaast moet je wat betreft bedrijfskundige onderwerpen in de volle breedte van het bedrijf mee kunnen denken. Je moet zowel cijfermatig als strategisch sterk in je schoenen staan.

Verschil tussen vullen vacature Business Controller of vacature Financial Controller

In de basis hebben de functies Business Controller en Financial Controller veel met elkaar gemeen. Een vacature controller kan dan ook in beide richtingen opvallen, omdat veel van de karakteristieken van de vacature gelijk zijn. Het belangrijkste verschil is dat de Business Controller zich meer bezig houdt met de toekomst, en een Financial Controller zich meer buigt over de gedane zaken als financiële rapportages en resultaten. Als Business Controller heb je dus iets meer een adviserende rol, als een soort consultant, waar je als Financial Controller iets meer een controlerende rol hebt, als een soort accountant.

Voorbeelden van activiteiten voor het vullen van een vacature Business Controller

  • Vertalen van strategie naar concrete controleerbare doelstellingen.
  • Signaleren van trends en op basis hiervan aanbevelingen doen.
  • Analyseren van de financiën en rapporteren van afwijkingen t.o.v. de forecasts.
  • Initiëren van verbeterprocessen op basis van analyses.
  • Onderhouden van contacten met o.a. het management en accountants.

Voorbeelden van activiteiten voor het vullen van een vacature Financial Controller

  • Voorbereiden periodieke rapportages.
  • Vaststellen van budgetteringen, verzorgen van liquiditeitsprognoses en cashmanagement.
  • Analyseren van financiële resultaten.
  • Signaleren van ontwikkelingen op financieel gebied.
  • Het opstellen van managementrapportages

Wat een vacature controller bij Bluefin inhoudt

Als je een vacature controller vult vanuit Bluefin, kun je ervan uitgaan dat je vanuit een warm nest in een bedrijf belandt. Met onze expertise in detachering weten we keer op keer de vacatures bij bedrijven door personen met de juiste kwalificaties te laten vullen. Daarnaast hebben we ook een oog voor de bedrijfscultuur en of de persoon in kwestie daarbij past. Als je een vacature controller vanuit Bluefin vervult, kun je er dus van uitgaan dat je naast de juiste kwalificaties ook de man bent met de juiste karaktertrekken voor de positie. We kijken namelijk verder dan alleen de ervaring en opleiding die je op papier hebt staan. We werken met een persoon, niet met een cv.

Heb jij interesse in vacatures voor controller functies? Neem dan eens contact met ons op en kom erachter of we een good catch voor je kunnen vinden.