BLUEFIN IS NEN 4400-1 GECERTIFICEERD

Bluefin heeft het SNA-keurmerk mogen ontvangen. Dit is het keurmerk voor bedrijven dat personeel ter beschikking stelt en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.

sna

Het keurmerk Stichting Normering Arbeid (SNA) is ontstaan op initiatief van bedrijven die personeel inlenen, om de risico´s op de wet Ketenaansprakelijkheid uit te sluiten. Een bedrijf dat personeel ter beschikking stelt, is namelijk verplicht om juiste afdrachten aan de Belastingdienst te doen. Wordt dit niet voldoende of juist gedaan, dan kan de Belastingdienst de inlenende partij hiervoor aansprakelijk stellen inclusief een boete. Ook al heeft de inlenende partij aan al haar verplichtingen voldaan. De normen van dit keurmerk zijn vastgelegd in de nationale norm NEN 4400-1.

Om te kunnen beoordelen of Bluefin aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, worden wij in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde onafhankelijke keuringsinstantie. Deze keuringsinstantie controleert:

- De identificatie van de onderneming;
- De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
- Of de afspraken in de arbeidsovereenkomst met onze professionals op de juiste wijze worden nagekomen;
- Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;
- Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle van onze professionals op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
- En het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Door de regelmatige verplichte controle kun je er vanuit gaan dat Bluefin met het SNA logo veilig en betrouwbaar is. Het raadplegen van het register en het downloaden van het certificaat kan via Stichting Normering Arbeid (SNA)

laurenswautersbusinessconsultantbluefinuit

Vragen? Laurens helpt je graag verder!